Simultaanvertalingen bij verhoren, zittingen rechtbank en dergelijke niet langer vrijgesteld van btw

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Met ingang van 1 juli 2013 trekt de administratie de btw-vrijstelling in voor de diensten inzake simultaanvertaling van tolken bij terechtzittingen en gerechtelijke verhoren. Bijgevolg zijn vanaf dan onder meer onderworpen aan het btw-tarief van 21% (voor zover zij uiteraard in België plaatsvinden), de diensten van simultaanvertalingen die een tolk verricht bij:

terechtzittingen, openbaar of niet
gerechtelijke verhoren, achter gesloten deuren of niet
politionele verhoren
aftappen van telefoongesprekken
parlementaire vergaderingen
zittingen van gemeenteraden
congressen gehouden door beroepsverenigingen
vergaderingen van bestuurders of aandeelhouders van een onderneming

Punt 22 van de aanschrijving nr. 15 van 25 juli 1979 vervalt, eveneens het gerelateerd onderdeel van de beslissing nr. E.T. 93.267 van 25 november 1999.
Uiteraard kunnen tolken evenwel nog gebruik maken van de vrijstelling voor kleine ondernemingen wanneer zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen.
Beslissing nr. E.T. 124.252 van 30 mei 2013​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?