Schorsing aanvragen btw-nummers voor esthetische ingrepen: wat nu?

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Sinds 1 januari 2016 is er btw verschuldigd over onder meer de louter esthetische ingrepen die door artsen worden verricht. Deze artsen moeten dan ook, voor zover zij er nog geen hebben voor andere activiteiten, een btw-nummer aanvragen. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging die op dergelijke ingrepen betrekking hebben.
De fiscus bevestigt ons dat deze aanvragen ingediend kunnen worden tot 28 februari 2016.
De fiscus bereidt tevens een administratieve commentaar voor ter verduidelijking van deze nieuwe regeling. In afwachting van deze publicatie worden alle aanvragen voor btw-nummers geschorst.
De vraag is natuurlijk wat bv. artsen vandaag dan moeten doen:

btw aanrekenen terwijl er nog geen btw-nummer is?
geen btw aanrekenen en achteraf zelf de btw ophoesten?
of zal de fiscus aanvaarden dat ingevolge hun laattijdige publicatie er geen btw verschuldigd is zolang de commentaar niet is gepubliceerd? Die kans is waarschijnlijk bijzonder klein.

Er is ook nog onduidelijkheid over de prestaties van de andere artsen dan de plastische chirurg die bij dergelijke ingrepen betrokken zijn, zoals bv. de anesthesist. Deze zal door de chirurg of het ziekenhuis geïnformeerd moeten worden of er al dan niet met btw moet worden gefactureerd. Klinkt simpel, maar wordt hiermee het beroepsgeheim niet geschonden?
Het veiligste is voorlopig de btw aanrekenen en indien achteraf blijkt dat de vrijstelling toch van toepassing is, de btw terugbetalen aan de klant en terugvragen aan de fiscus. Maar praktisch is het zeker niet.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?