Ruilingcommissie bevestigt recht op aftrek voor autonome gemeentebedrijven

Gepubliceerd op 23 oktober 2016

De rulingcommissie aanvaardt het recht op aftrek in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) dat een museum exploiteert. Daar de statuten voorzien dat de nettowinst jaarlijks in de gemeentekas zal worden gestort, is dit AGB in principe een organisatie met winstoogmerk en verkrijgt het bijgevolg de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek voor die exploitatie.
Bron: fisconetplus, voorafgaande beslissing nr. 2010.301 dd. 31.08.2010
In een andere zaak waar het een AGB betrof die de eventuele winsten uit de exploitatie van een sportcentrum in de gemeentekas zal storten, oordeelde de rulingcommissie eveneens dat dit AGB in principe een winstoogmerk heeft en de vrijstelling van artikel 44, § 2, 3° Wbtw niet kan genieten en bijgevolg recht op aftrek heeft.
Bron: Fisconetplus, voorafgaande beslissing nr. 2010.363 van 12 oktober 2010


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?