Ruilingcommissie bevestigt oppervlakte criteria voor uitbreiding bestaand gebouw aan het tarief van 6%

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De renovatiewerken van een gebouw met privé-woningen kunnen genieten van het tarief van 6% bepaald in de rubriek XXXI van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 wanneer ze op een relevante wijze steunen op oude dragende muren en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het oude gebouw. In geval van vergroting/uitbreiding van het gebouw, is er bovendien vereist dat de oppervlakte van het oude gedeelte dat blijft bestaan na de uitvoering van de werken groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de gerenoveerde woning.
De bouwwerken aan privé-woningen kunnen bovendien genieten van het tarief van 12% bepaald in de rubriek X van de tabel B van de bijlage bij het KB nr. 20 wanneer ze bestemd zijn om te worden verhuurd in het kader van het sociaal beleid, door een instelling bedoeld in deze rubriek of die hiermee kan worden gelijkgesteld.
Bron: fisconetplus, Voorafgaande beslissing nr. 2010.410 van 14 december 2010


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?