Rechtsbijstandsverzekering: advocaat moet factureren aan verzekeringsnemer

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Naar aanleiding van de schrapping op 1 januari 2014 van de algemene btw-vrijstelling voor handelingen door advocaten, publiceerde de fiscus een administratieve commentaar (circ. nr. 47 van 2013, klik hier voor meer info), volgens dewelke de prestaties in het kader van rechtsbijstandsverzekeringen gefactureerd moeten worden aan de verzekerde, en niet de verzekeringsnemer wanneer deze een andere persoon is.
In de beslissing nr. E.T. 126.564 van 18 juli 2014 (klik hier voor meer info), wijzigde de fiscus haar standpunt. De advocaat moet zijn factuur opmaken aan de verzekeringsnemer. Maar dat wil niet zeggen dat die de over de prestaties van de advocaat verschuldigde btw kan recupereren.
De fiscus wijzigt nu opnieuw zijn standpunt en stelt, zoals eerst gezegd, dat de verzekerde steeds de medecontractant van de advocaat is. Bijgevolg moet de advocaat zijn factuur opmaken aan de verzekerde. De verzekeringsnemer kan nu wel de door de advocaat aangerekende btw recupereren, op voorwaarde dat de verzekerde zelf geen volledig recht op btw-aftrek heeft (bv. de zaakvoerder natuurlijk persoon of een personeelslid van de onderneming die de rechtsbijstandsverzekering afsluit). Uiteraard, hoewel de beslissing dit niet expliciet​ stelt, moet nog altijd de link gelegd kunnen worden naar de door de verzekeringsnemer uitgeoefende btw-activiteit met recht op aftrek.
De verzekerde moet een afschrift van de factuur die hij van de advocaat heeft ontvangen, overhandigen aan de verzekeringsnemer. Daarnaast moet de verzekeringsnemer een stuk opmaken met de vermelding: “Recht op aftrek toegestaan aan de verzekeringsnemer. Verzekerde heeft niet de hoedanigheid van belastingplichtige met volledig recht op aftrek. Beslissing E.T.126.564/2 van 23.09.2016​.”. Het voormeld afschrift van de factuur van de advocaat moet aan dit stuk worden gehecht.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 126.564/2, 23 september 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?