Rechtbank weigert zevenjarige verjaringstermijn bij toepassing verkeerd btw-tarief

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De fiscus kan de verjaringstermijn uitbreiden naar zeven jaar wanneer uit onder meer een bewijskrachtig gegeven blijkt dat:

belastbare handelingen niet werden aangegeven
btw-aftrek ten onrechte werd uitgeoefend
een btw-vrijstelling ten onrechte is toegepast

Wanneer een btw-plichtige ten onrechte het verlaagd tarief van 6% toepast en deze handelingen als dusdanig ook opneemt in zijn btw-aangifte, dan kan de fiscus geen gebruik maken van deze uitbreiding van de verjaringstermijn naar zeven jaar.
Rb. Bergen, 8 september 2010


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?