Raad van State heeft geen bezwaar tegen nieuwe GKS-regeling

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Na de vernietiging vorig jaar van de fameuze 10%-regel om te bepalen of het gebruik van een witte kassa al dan niet verplicht is, heeft de regering een nieuwe regeling uitgewerkt, waarbij een GKS enkel verplicht is wanneer de omzet uit restaurant- en cateringdiensten (dranken niet meegerekend) meer bedraagt dan € 25.000. Dit ontwerp van koninklijk besluit werd aan de Raad van State voor advies voorgelegd, die in deze nieuwe drempel geen probleem ziet.
Maar de regering zal wel nog heel wat andere wijzigingen moeten doorvoeren aan haar ontwerptekst.
Zo moet in de tekst onder meer verduidelijkt worden:

dat de drempel van € 25.000 berekend moet worden per (materieel niet verbonden) inrichting, ook al worden meerdere inrichtingen onder hetzelfde btw-nummer uitgebaat;
dat de drempel van € 25.000 berekend wordt op basis van de omzet van het voorgaande kalenderjaar;
dat alle dranken uitgesloten zijn voor de berekening van de drempel van € 25.000, zowel de dranken die als meeneem worden beschouwd als de dranken die ter plaatse, al dan niet bij een maaltijd, worden verbruikt;
dat wie voor het verstrekken van maaltijden beroep doet op onderaannemers enkel ontslagen is van de verplichting een GKS te gebruiken wanneer die onderaannemers allemaal zelf gehouden zijn een GKS-ticket uit te reiken;
wat de voorwaarden zijn om te spreken van een ‘bedrijfsrestaurant’, die van het gebruik van een GKS vrijgesteld zijn.

De Raad van State stelt zich ook nog vragen bij het gebrek aan een datum van inwerkingtreding. Daardoor zouden btw-plichtigen vanaf de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad, slechts tien dagen krijgen om zich met deze regeling in orde te stellen. De Raad van State betwijfelt of dit wel een redelijke termijn is gelet op de verschillende stappen die genomen moeten worden vooraleer een GKS operationeel is.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?