Prostitutie aan btw onderworpen tenzij tegendeel wordt bewezen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Volgens de rechtbank van Bergen dient een btw-plichtige die cafés en bars uitbaat en bepaalde ontvangsten niet aan de btw onderwerpt, het bewijs van deze niet-onderworpenheid te leveren. Het is niet aan de administratie om te bewijzen dat de ontvangsten uit prostitutie wel aan de btw zijn onderworpen. Op basis van artikel 64, § 2 Wbtw wordt behoudens tegenbewijs de levering van goederen en diensten geacht te gebeuren onder omstandigheden die de btw opeisbaar maken.
 
Rb. Bergen, 27 april 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?