Overgang naar vrijstelling kleine ondernemingen kan nu ook via e604B aangevraagd worden

Gepubliceerd op 8 februari 2022

Ondernemingen die reeds voor de btw zijn geregistreerd en die willen overschakelen op de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen omdat ze in het vorige kalenderjaar de omzetdrempel van 25.000 euro niet hebben overschreden, kunnen dat doen op twee tijdstippen:

1 januari
1 juli

In beide gevallen voorziet KB 19 dat de btw-plichtige die overstap moet vragen via een aangetekend schrijven aan zijn bevoegd btw-kantoor.
De minister antwoordt nu dat de fiscus, in afwachting van de aanpassing van deze regelgeving, aanvaardt dat deze overgangen doorgegeven worden via een aangifte van wijziging van werkzaamheid. Dit formulier 604B moet sinds 12 juli 2021 verplicht online ingediend worden via de toepassing e604 op MyMinfin (tenzij de btw-plichtige vrijstelling van elektronische indiening heeft gekregen).
De website van de FOD Financiën werd ondertussen ook aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het formulier 604B en niet langer naar een aanvraag bij het bevoegd team beheer.

Vr. & Antw. Kamer, 55-072, 16 december 2021, vraag 698, S. Matheï, 28 oktober 2021


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?