OSS/IOSS: registratiemodule beschikbaar op Intervat

Gepubliceerd op 16 april 2021

Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk om via Intervat te registreren voor de OSS-regelingen:

OSS-Unieregeling;
OSS-niet-Unieregeling;
IOSS-regeling.

OSS-Unieregeling
In de aangifte van de OSS-Unieregeling kan een Belgische btw-plichtige de btw voldoen die in andere lidstaten verschuldigd is over:

de verkopen van goederen die door of voor rekening van de Belgische btw-plichtige verkoper worden verzonden vanuit een lidstaat naar een andere lidstaat en waarbij de koper geen btw-nummer heeft opgegeven (intracommunautaire afstandsverkopen);
de diensten voor niet-btw-plichtige afnemers.

IOSS-regeling
In de aangifte van de IOSS-regeling kan een Belgische btw-plichtige de btw voldoen die in andere lidstaten verschuldigd is over de verkopen van goederen die door of voor rekening van de Belgische btw-plichtige verkoper worden verzonden van buiten de EU naar een lidstaat en waarbij de koper geen btw-nummer heeft opgegeven.

Micro-ondernemingsregels
Belgische btw-plichtigen die in geen enkele andere lidstaat gevestigd zijn en van wie de omzet uit hun intracommunautaire afstandsverkopen en TBE-diensten voor niet-btw-plichtige afnemers in andere lidstaten (diensten langs elektronische weg, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten) op jaarbasis niet meer bedraagt dan 10.000 euro, passen de micro-ondernemingsregeling toe en blijven op deze handelingen Belgische btw aanrekenen (tenzij ze de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen toepassen). Deze micro-ondernemingsregeling is niet verplicht. Belgische btw-plichtigen die aan de voorwaarden ervan voldoen maar die micro-ondernemingsregeling niet willen toepassen, moeten hun verzoek tot uitsluiting van die regeling ook via de OSS-module op Intervat indienen.

OSS-niet-Unieregeling
In de aangifte van de OSS-niet-Unieregeling kan een niet in de EU gevestigde btw-plichtige de btw voldoen die in andere lidstaten verschuldigd is over de diensten voor niet-btw-plichtige afnemers.

Tussenpersoon
Niet in de EU gevestigde btw-plichtigen die in België gebruik willen maken van de IOSS-regeling, moeten voor de btw een tussenpersoon aanstellen. Belgische btw-plichtigen die als tussenpersoon zullen optreden, moeten zich ook via de OSS-module op Intervat registreren.

FOD Financiën, bericht, 1 april 2021​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?