Oprichting ontmoetingsruimte voor bewoners assistentiewoning kan aan 6% wanneer deze op een andere locatie wordt ondergebracht

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

Groepen van assistentiewoningen die erkend zijn door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid komen bij hun oprichting en renovatie in aanmerking voor het verlaagd tarief van 12 % (rubriek X van tabel B van de bijlage bij het KB nr. 20). Eveneens komen erkende groepen van assistentiewoningen in aanmerking voor het verlaagd tarief van 6 % van rubriek XXXVIII van diezelfde tabel indien voldaan is aan de daartoe gestelde voorwaarden.
De minister bevestigt dat (ook voor het verleden) de aankoop, bouw, leasing of renovatie van een ontmoetingsruimte van een groep van assistentiewoningen onder het verlaagd btw-tarief van 6% respectievelijk 12 % valt, ook al is de ontmoetingsruimte ondergebracht in een lokaal dienstencentrum (in een ander gebouw), op voorwaarde dat:

aan alle voorwaarden van het verlaagd btw-tarief is voldaan en;
de ruimte hoofdzakelijk wordt aangewend als ontmoetingsruimte voor de bewoners, bezoekers en personeel van de groepen van assistentiewoningen. 

Vr. & Antw. Kamer, 2016-2017- 54-128, 23 augustus 2017, vraag nr. 1792, J. Klaps, 16 augustus 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?