Opgave 281C van directe belastingen op basis van een bekentenis is een bewijskracht gegeven voor uitbreiding btw-verjaringstermijn

Gepubliceerd op 1 mei 2018

De normale driejarige verjaringstermijn kan overeenkomstig artikel 81bis, 2de lid, ​3° Wbtw uitgebreid worden naar zeven jaar, onder meer wanneer bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België, dat er handelingen ten onrechte werden vrijgesteld of dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing zijn.
Ingevolge een controle van de directe belasting over het jaar 2011 heeft deze administratieve eind 2014 een opgave 281C verstuurd naar de btw-administratie waarin is opgenomen dat een niet-aangegeven meeromzet is vastgesteld en dat het bewijsmiddel daarvan een bekentenis is.
Vervolgens gaat de btw-administratie over tot een navordering van 21% op de vastgestelde meeromzet (niet uit de omzet).
Volgens de btw-plichtige is de vordering van de fiscus verjaard, maar de rechtbank stelt dat terecht toepassing is gemaakt van de uitgebreide verjaringstermijn van 7 jaar ingevolge artikel 81bis, 2de lid, 3° Wbtw. De opgave 281C waarin is opgenomen dat die gebaseerd is op een bekentenis, is daarvoor een voldoende bewijskrachtig gegeven.
Rb. Antwerpen, rolnr. 15/1407/A, 18 maart 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?