Ook woningen van 2011 kunnen nog het verlaagd tarief voor onroerende werken genieten

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor verbouwingen is vandaag nog steeds van toepassing voor woningen die minstens vijf jaar in gebruik zijn genomen. Het KB dat deze ouderdomsvereiste moet optrekken naar tien jaar, is tot op heden nog niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad.
De fiscus liet al weten dat deze maatregel niet retroactief in werking zal treden, maar pas op de tiende dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
Bovendien voorzag de fiscus in een overgangsregeling waardoor onder bepaalde voorwaarden onroerende werken nog tot 31 december 2017 gefactureerd kunnen worden aan 6%.
Eén van de voorwaarden voor de toepassing van die overgangsregeling is dat de betrokken woning eind 2015 wel vijf jaar oud was, maar in 2016 en/of 2017 nog geen tien jaar oud zal zijn (zie onze mailing van 9 december 2015;klik hier voor meer info). Met als gevolg dat woningen die pas vanaf 2011 in gebruik zijn genomen, niet onder deze overgangsregeling vallen en dus dit verlaagd tarief niet kunnen genieten.
Doordat deze maatregel nog in werking moet treden, besliste de fiscus de termijn waarbinnen bepaalde formaliteiten moeten worden verricht, te verlengen tot de negende dag die zal volgen op de nog te verrichten publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad.
Uit een nieuw bericht van de fiscus blijkt nu dat niet alleen de data voor het vervullen van de formaliteiten zijn verlengd. Ook woningen die pas in 2011 voor het eest in gebruik zijn genomen, en dus op 31 december 2015 nog niet voldoen aan de ouderdomsvereiste van vijf jaar, kunnen toch nog genieten van het verlaagd tarief onder deze overgangsregeling.
Een meer uitgebreide administratieve commentaar is beloofd op korte termijn.
FOD Financiën, bericht 20 januari 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?