Ook vrijstelling voor terbeschikkingstelling personeel door vrijgestele btw-plichtige

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De rulingcommissie aanvaardt dat de aanrekening voor de terbeschikkingstelling van personeel door een door artikel 44, § 2,2° Wbtw vrijgestelde vzw eveneens van de btw is vrijgesteld omdat dit kadert binnen een erkende en gesubsidieerde samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde overheid die overeenkomstig artikel 44 § 2, 2° van het btw-wetboek is vrijgesteld van de btw.
 
Voorafgaande beslissing nr. 2011.347 van 20 september 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?