Ook systematische controles bij GKS-geregistreerde zaken om te controleren of wel voor alles een GKS-ticket wordt uitgereikt

Gepubliceerd op 1 mei 2018

Ondervraagd naar cijfergegevens over het gebruik van het GKS en toekomstige controles antwoordt de minister dat er ook systematische controles uitgevoerd worden in uitbatingen waarvoor administratief een GKS werd geregistreerd, om na te gaan of dit ook daadwerkelijk voor het registreren van alle belastbare handelingen wordt gebruikt.
Vr. & Antw. Kamer, 2017-2018, 54-137, 28 november 2017, Vraag nr. 1713, V. Yüksel, 29 juni 2017​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?