Ook regels voor factureringstermijn worden gewijzigd

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het Belgisch Staatsblad van 28 december 2015 publiceert het KB van 18 december 2015 met betrekking tot de nieuwe regels voor de uitreiking van facturen ingevolge de wijziging van de regels voor de opeisbaar​heid van de btw van toepassing vanaf 1/1/2016. Dit KB voert wijzigingen door in de KB’s nr. 1, 3, 18 en 22.
De belangrijkste wijziging is dat de factuur vanaf 2016 uitgereikt moet worden uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op de maand van de levering of de dienstverrichting (onder de oude wetgeving was dit de 15de van de maand volgend op de maand waarin de btw opeisbaar was geworden).
Wordt de btw opeisbaar omwille van de ontvangst van een voorschot voor een handeling waarvoor een factuur moet worden uitgereikt, dan moet minstens voor het ontvangen bedrag een factuur uitgereikt worden uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin het voorschot is ontvangen.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?