Ook nul procent btw op voor digitale publicaties vanaf 1 april 2019

Gepubliceerd op 27 april 2019

Het Staatsblad van 26 april 2019 publiceert de wet van 13 april 2019 die een btw-verlaging doorvoert voor elektronische publicaties.
Artikel 1 van het KB nr. 20 voorziet nu expliciet het tarief van nul procent als een btw-tarief (voorheen was dit enkel een administratieve regeling).​ Dat is van toepassing op de nieuwe tabel C van de bijlage bij het KB nr. 20. Die bevat 1 rubriek, namelijk de periodieke publicaties, zowel de gedrukte als de digitale, die: 

bestemd zijn voor het grote publiek;
een geheel van persartikels bevatten welke:

auteursrechtelijk beschermd zijn;
geschreven   en   samengesteld zijn onder  de  eindverantwoordelijkheid  van een professionele redactie (beroepsjournalisten);

periodiek verschijnen:

zonder beperking in de duur;
bij regelmatige, vooraf bepaalde tussenpozen;
minimaal achtenveertig keer per jaar;
onder een gemeenschappelijke benaming;
met  de  duidelijk  kenmerken  van  hun periodiciteit. 

Die rubriek somt ook een reeks periodieke bijdragen op, zowel gedrukte als digitale, die van het nultarief zijn uitgesloten (kunnen eventueel wel het verlaagd tarief van 6% genieten), zoals onder meer:

romans;
in afleveringen uitgegeven boeken;
advertentiebladen;
publicaties die enkel denkspellen bevatten.

Daarnaast wordt rubriek XIX van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 in die zin aangepast dat het verlaagd btw-tarief van 6% voor kranten, tijdschriften en boeken (waarop het nultarief niet van toepassing is) niet langer afhankelijk is van de manier waarop ze aan de lezer ter beschikking worden gesteld (op fysieke drager of digitaal). Reclamedrukwerk was al uitgesloten van het verlaagd btw-tarief van 6% voor drukwerk. Publicaties die uitsluitend of hoofzakelijk bestaan uit video-inhoud of beluisterbare muziek, zijn vanaf 1 april 2019 ook van dit verlaagd tarief uitgesloten.

B.S. 26 april 2019


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?