Ook logopedisten krijgen btw-vrijstelling als ‘gezinsvoorlichting’

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De fiscus aanvaardde in het verleden dat de diensten van logopedisten van de btw waren vrijgesteld als diensten inzake onderwijs (art. 44, § 2, 4° Wbtw).
Sinds 2014 is deze btw-vrijstelling echter voorbehouden voor instellingen zonder winstoogmerk, waardoor de meeste logopedisten voor deze vrijstelling niet langer in aanmerking kwamen.
Met ingang van 1 januari 2016 werd ook de vrijstelling voor paramedische diensten gewijzigd in de zin dat enkel nog die prestaties die in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen zijn van btw zijn vrijgesteld wanneer ze worden verstrekt door de beoefenaars van een erkend en gereglementeerd paramedisch beroep. Het gevolg hiervan is dat de handelingen die logopedisten verrichten die niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen zijn, sinds 2016 in principe aan de btw onderworpen zijn.
De minister heeft nu beslist dat vanaf 1 januari 2016 de logopedische behandelingen die niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen zijn, toch van btw zijn vrijgesteld als diensten inzake gezinsvoorlichting, op voorwaarde dat ze worden verstrekt door een erkend logopedist (artikel 44, § 2, 5° Wbtw). Die laatste voorwaarde, namelijk die van de erkenning, is echter in de wetgeving zelf voor de vrijstelling voor gezinsvoorlichting niet voorzien.
Samengevat zijn dus vrijgesteld van btw, de volgende handelingen die worden verricht door een erkend logopedist:

handelingen die opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (art. 44, § 1, 3° Wbtw);
de andere logopedische behandelingen die bestaan uit het houden van individuele of collectieve zittingen (art. 44, § 2, 5° Wbtw).

Voormelde vrijstellingen staan los van de btw-vrijstellingen die logopedisten kunnen inroepen voor het geven van voordrachten en/of workshops (art. 44, § 2, 8° Wbtw), als voor handelingen inzake onderwijs en beroepsopleiding (art. 44, § 2, 4° Wbtw), wanneer de voor die voor die vrijstellingen geldende voorwaarden vervuld zijn.
En uiteraard kunnen logopedisten die aan de voorwaarden voldoen, zich ook beroepen op de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 130.538, 20 juli 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?