Ook herziening op zelf geproduceerde goederen bij overgang van landbouw- naar gewone regeling

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Wanneer een btw-plichtige onderworpen aan de bijzondere forfaitaire landbouwregeling (geen recht op aftrek) overgaat naar de gewone of forfaitaire regeling (wel recht op aftrek), dan kan hij een herziening in zijn voordeel verrichten van de nog niet afgetrokken btw die zijn leveranciers hem in rekening hebben gebracht, of die hij bij de invoer of de intracommunautaire verwerving heeft betaald, voor zover de goederen nog in voorraad zijn en op de niet gebruikte diensten op het tijdstip van de overgang van de btw-regeling.
De fiscus aanvaardt dat een bosbouwer deze herziening toepast op het geheel van de goederen in voorraad en tot de diensten in uitvoering​. In de voorraad van de bosbouwondernemer zitten immers ook goederen die hijzelf heeft geproduceerd en waarvan de waarde btw omvat die geheven werd op hun productie (planten, zaaigoed, meststoffen, enz.).
De teruggave wordt berekend naargelang de bomen reeds zijn geveld of gemerkt om te vellen, dan wel nog in de grond staan en nog niet zijn geoogst.
Vr. & Antw. Kamer, 2015-2016, 54-086, 26 augustus 2016, vraag nr. 1114, B. Piedboeuf, 14 juli 2016​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?