Ook Cassatie bevestigt: niet altijd 6% voor poorten vastgehecht aan een woning

Gepubliceerd op 21 januari 2022

Rubriek XXXI van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 voorziet onder meer in een verlaagd btw-tarief van 6% voor onroerende handelingen die de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben. Een btw-plichtige onderneming die poorten levert en plaatst, past dit verlaagd btw-tarief toe als die poorten aan de woning worden vastgehecht. De fiscus daarentegen eist de toepassing van het normale btw-tarief van 21%.
Zowel in eerste aanleg (Antwerpen dd. 16.04.2018) als in beroep (Antwerpen dd. 11.02.2020) kreeg de fiscus gelijk waarop de btw-plichtige Cassatieberoep aantekende.
Voor dit verlaagd btw-tarief is vereist dat de werken op de woning zelf betrekking hebben, en niet op de aanhorigheden ervan zoals de tuin. Volgens het Hof van Cassatie is voormeld verlaagd btw-tarief op de plaatsing van toegangspoorten enkel van toepassing als die poorten muurvast aan de woning zelf worden aangehecht, en dit op zo’n wijze dat ze worden ingelijfd in de onroerende structuur van de woning (dus zodat de poort zelf onroerend uit zijn aard wordt), en die een verbetering van de woning zelf uitmaken omdat ze een onmiddellijk nut hebben voor de private woonfunctie.
Dat de poort bij de plaatsing duurzaam en gewoonlijk met een woning wordt verbonden, is op zich niet voldoende om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te rechtvaardigen.

Cassatie, rolnr. F.20.0127.N, 23 december 2021


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?