Ook aparthotel met digitaal onthaal is volgens de rulingcommissie geen vrijgestelde onroerende verhuur

Gepubliceerd op 8 mei 2018

Het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend, is een dienst die aan btw onderworpen is en een uitzondering vormt op de vrijgestelde onroerende verhuur (art. 44, § 3, 2°, a), derde streepje Wbtw).
Volgens de fiscus is er sprake van een dergelijke dienst wanneer:

​er gemeubelde logies van welke aard ook ter beschikking worden gesteld;
een onthaal ter plaatse van gasten aanwezig is gedurende in ieder geval een groot gedeelte van de dag;
in de forfaitaire prijs voor de gemeubelde logies minstens één van de volgende bijkomende diensten inbegrepen is:
het regelmatig onderhoud en schoonmaken van gemeubelde kamers tijdens het verblijf, of;
het verschaffen en het verversen van het huishoudlinnen tijdens het verblijf, of;
het verschaffen van een ontbijt op de kamers of in de eetzaal van de inrichting

Dat betekent dat er sprake zal zijn van een door artikel 44, § 3, 2° Wbtw vrijgestelde onroerende verhuur, als:

de uitbater geen enkele van de hiervoor bedoelde bijkomende diensten aanbiedt, of;
de uitbater die bijkomende diensten slechts verstrekt op uitdrukkelijke vraag van de klant mits betaling van een prijstoeslag, of nog;
de diensten onder de hiervoor bedoelde voorwaarden worden verstrekt maar de klant de mogelijkheid heeft om af te zien van één of meerdere van die bijkomende diensten tegen een prijsvermindering, of;
de inrichting niet over de nodige organisatie beschikt om, zoals hotels, de ontvangst en het onthaal van klanten te kunnen verzekeren.

De rulingcommissie bevestigt dat er bij de combinatie van een fysiek onthaal en een digitaal onthaal, gesproken kan worden van een onthaal en een ontvangst van klanten. 
Bovendien blijkt uit de aanvraag dat er tegen een forfaitaire prijs gemeubelde logies zullen worden aangeboden en werkelijk zullen worden verstrekt met daarbij inbegrepen minstens één van de voormelde diensten.
De rulingcommissie bevestigt dan ook dat de uitbating in die omstandigheden van een aparthotel​, beschouwd moet worden als het verstrekken van gemeubeld logies welke aan btw is onderworpen ingevolge artikel 44, § 3, 2°, a, derde streepje Wbtw.

Fisconetplus, voorafgaande beslissing nr. 2017.906, 9 januari 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?