Ook 6% voor bodemsanering van een schoolterrein waar na afbraak een nieuwe school met speelplaats gebouwd zal worden

Gepubliceerd op 1 mei 2018

Aan de rulingcommissie wordt gevraagd of bodemsaneringswerken die ingevolge een uitgeschreven openbare aanbesteding door een aannemingsbedrijf uitgevoerd worden op het terrein van een onderwijsinstelling, het verlaagd tarief van 6% zoals opgenomen in rubriek XL, tabel A, K.B. nr. 20. kunnen genieten.
Het betreft een teerverontreini​ging die zicht uitstrekt onder de voormalige gebouwen en speelplaats van de school (die werden afgebroken met het oog op de sanering). Eens gesaneerd zullen op de site een nieuw schoolgebouw en nieuwe speelplaats opgericht worden.
De rulingcommissie bevestigt eerst en vooral dat de aan een terrein verrichte saneringswerken moeten beschouwd worden als een herstellings- of onderhoudswerk of nog als het opnieuw in goede staat brengen van een bedrijfsmiddel, en dus niet als reinigingswerken (zie beslissing nr. E.T. 111.708, dd. 03.10.2006.).
Hoewel het verlaagd tarief volgens de tekst van de rubriek XL, van de tabel A van de bijlage bij het K.B. nr. 20 betrekking heeft op ‘gebouwen’ en gebouwen voor de toepassing van de btw in principe vaste met de grond verbonden constructies zijn, geeft de fiscus zelf een ruime interpretatie aan het begrip schoolgebouw voor de toepassing van voormeld verlaagd tarief (beslissing nr E.T. 129.073 dd. 27.01.2016). Zo preciseert deze beslissing dat eveneens onder dit verlaagd tarief vallen: de afsluitingen, de (overdekte) speelplaats met inbegrip van de toestellen voor sport en vermaak die zijn ingelijfd bij de grond, het sportterrein, de fietsenstalling, de parking, de toegangsweg, de serre enz. die deel uitmaken van het terrein waarop het schoolgebouw is opgericht.
Ook de minister bevestigde deze ruime interpretatie door te stellen dat het werk in onroerende staat met betrekking tot grasperken en omheiningen van schoolgebouwen, onder de toepassing van het verlaagd tarief van 6% valt.
De rulingcommissie besluit dan ook dat het begrip “schoolgebouw” voor de toepassing van voormeld verlaagd tarief, eveneens het terrein omvat dat aangewend wordt door een onderwijsinstelling voor het verstrekken van onderwijs dat van btw is vrijgesteld op basis van artikel 44, § 2, 4° a) Wbtw. 
 
Voorafgaande beslissing nr. 2017.685, 14 november 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?