Ontvangen subsidies die doorgestort moeten worden hebben geen impact op de btw-aftrek

Gepubliceerd op 31 januari 2021

Een gedeeltelijke btw-plichtige die voor zijn handelingen buiten de toepassing van de btw subsidies ontvangt van verschillende openbare lichamen, moet voor zijn btw-aftrek op de kosten gemaakt voor zowel de belaste als de activiteit buiten btw, gebruik maken van een verhoudingsgetal met in de teller het totaal van de aan btw onderworpen opbrengsten en in de noemer de totale omzet, met inbegrip van de ontvangen subsidies.
De subsidies die de btw-plichtige ontvangt maar die niet voor hem bestemd zijn en die hij moet doorstorten aan andere economische operatoren, inzonderheid onder de vorm van beurzen, worden niet in de noemer van het verhoudingsgetal opgenomen.
Fisconetplus, voorafgaande beslissing nr. 2020.2221, 12 januari 2021


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?