Ontheffing GKS occasionele eetfestijnen niet voor sportclubs met eigen kantine

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Verenigingen wiens​ horeca-omzet voor minstens 10% bestaat uit maaltijden voor verbruik ter plaatse zijn in principe verplicht een GKS te gebruiken.
Indien deze inkomsten echter afkomstig​ zijn uit occasionele eetfestijnen en de vereniging geen andere horeca-activiteiten verricht, is zij ervan ontheven een GKS te gebruiken.
De minister bevestigt dat deze ontheffing niet van toepassing is voor een sportclub die een eetfestijn organiseert in de kantine (dit veronderstelt dus dat door de kantine er nog andere horeca-omzet wordt gerealiseerd).
Voorts wordt het eetfestijn zelf van de btw-plichtige sportclub vrijgesteld van btw als de opbrengsten aangewend worden als financiële steun voor de sportclub of voor een goed doel (artikel 44, § 2, 12° Wbtw). Het eetfestijn mag dan echter geen doel op zich zijn. Er kan dus geen sprake zijn van wekelijkse of maandelijkse activiteiten die concurrentieverstoring kunnen veroorzaken.
Kamercommissie Financiën, 2014-2015, COM 161, Vraag nr. 3617, S. Verherstraeten, 6 mei 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?