Onroerende verhuur: optie tot btw-heffing

Gepubliceerd op 8 augustus 2017

In het zomerakkoord heeft de federale regering eveneens voorzien in de invoering van een keuzestelsel om de onroerende verhuur aan ondernemingen aan de btw te onderwerpen. Hierdoor zal in die gevallen de btw-vrijstelling niet langer verplicht zijn, wat de verhuurder de mogelijkheid biedt om de btw op kosten met betrekking tot het verhuurde gebouw te recupereren.
De maatregel zou ingaan op 1 januari 2018. Het is nu wachten op de ontwerpteksten die deze beslissing in wetgeving moeten omzetten om de juiste draagwijdte van de maatregel te kunnen inschatten. Wel zou worden voorzien dat die nieuwe regeling enkel geldt voor huurovereenkomsten die nà 31 december 2017 worden gesloten en dat een regularisatie van contracten gesloten vóór 1 januari 2018 niet mogelijk is.
Wordt vervolgd.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?