Onroerend goed voor verhuur is bedrijfstak

Gepubliceerd op 29 januari 2021

Volgens de rulingcommissie kwalificeert de door de aanvrager omschreven partiële splitsing van de betrokken vennootschap, waarbij deze de activa en passiva (onroerende goederen, huurcontracten, overeenkomsten voor terbeschikkingstelling, personeel, meubilair …) die bestemd zijn voor de bedrijfstak van verhuring van onroerende goederen, waarvan een deel als opslagruimte met btw wordt verhuurd, inbrengt in een nieuw opgerichte onderneming, voor btw als een overdracht van een onderneming waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend waarop de artikelen 11 en 18, § 3 Wbtw van toepassing zijn.

Fisconetplus, voorafgaande beslissing nr. 2020.1812, 15 december 2020​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?