Omvorming met uitbreiding van privéwoning tot appartementen kan aan 6%

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

Rubriek XXXI van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 voorziet in een verlaagd btw-tarief van 6% voor de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele, van een woning.
Het moet dan gaan om werken die op een relevante wijze steunen op de wezenlijke elementen van de bestaande structuur. De werken de bijdragen tot de oprichting van een nieuwe privéwoning zijn van dit verlaagd tarief uitgesloten.
Het verlaagd tarief wordt eveneens toegestaan voor werken die de uitbreiding van een bestaand onroerend goed tot doel hebben voor zover de oppervlakte van het oude gedeelte na de werken groter blijft dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na uitvoering van de werken en op voorwaarde dat het nieuwe 1gedeelte niet onafhankelijk kan functioneren van het oude gedeelte, maar er een functioneel geheel mee vormt.
De aanwending van het gebouw voor de omvorming ervan verhindert in principe de toepassing van het verlaagde btw-tarief niet.
Voor wat de omvorming betreft van een privéwoning tot een gebouw met een aantal wooneenheden (appartementsgebouw)  waarbij de afzonderlijke wooneenheden (appartementen) tot stand worden gebracht deels binnen het volume van het behouden deel van het oude gebouw, en deels door uitbreiding van het oude gebouw (nieuwe aanbouw en/of bovenbouw), stelt de minister dat deze voormeld verlaagd btw-tarief kunnen genieten voor zover:

de uitgevoerde werken op een relevante wijze steunen op oude dragende muren en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het bewaard gebleven gebouw
de oppervlakte van het oude gedeelte groter is dan de helft van de totale oppervlakte van het gebouw na de uitvoering van de werken
het nieuwe gedeelte het oude gedeelte aanvult en er dus inzake aanwending van het gebouw een geheel mee vormt (Beslissing nr. E.T. 106.933 van 1 september 1994).

In het bijzonder voor die laatste vooraarde stelt de minister nu dat gelet op het gebruik van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw, aan deze voorwaarde geacht wordt voldaan te zijn in geval van de omvorming van een privéwoning tot een appartementsgebouw.
Vr. & Antw. Kamer, 2016-2017, 54-126, 27 juli 2017, Vraag nr. 1481, R. Van de Velde, 8 februari 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?