Nihillisting voor kleine onderneming?

Gepubliceerd op 20 maart 2017

Vanaf dit jaar moeten vrijgestelde kleine ondernemingen geen klantenlisting meer indienen wanneer het om een nihillisting gaat. Dat is het geval wanneer er op de listing​ geen afnemers individueel vermeld moeten worden omdat ze geen Belgisch btw-nummer (moeten) hebben of, indien wel, de jaarlijkse omzet met die klant niet meer bedraagt dan € 250,00.
Moet er toch een klantenlisting ingediend worden, dan moet in het kader I, onder A de omzet van het afgelopen jaar vermeld worden. Dit is enkel de omzet die voor de berekening van de vrijstellingsdrempel in aanmerking moet worden genomen (artikel 56bis, § 4 Wbtw).
Leden van een btw-eenheid wiens externe handelingen uitsluitend bestaan uit door artikel 44 Wbtw vrijgestelde handelingen (de btw-eenheid dient dan ook geen periodieke btw-aangifte in), moeten geen jaarlijkse klantenlisting indienen. In de andere gevallen moet elk lid van de btw-eenheid zijn eigen klantenlisting indienen waarin eveneens de handelingen die voor de andere leden van de btw-eenheid zijn verricht worden opgenomen.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?