Nieuwe regels voor opeisbaarheid van de btw vanaf 1 januari 2016

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het Belgisch Staatsblad van 17 december 2015 publiceert de wet van 6 december 2015 met betrekking tot de nieuwe regels voor de opeisbaar​heid van de btw van toepassing vanaf 1/1/2016.
Deze nieuwe regels beogen een vereenvoudiging in de verwerking van facturen in de btw-aangifte, met name door voor handelingen waarvoor een factuur verplicht is door het Btw-wetboek (B2B) te stellen dat de btw opeisbaar wordt bij het uitreiken van de factuur, ongeacht of dit voor of na de levering of dienstverrichting gebeurt. Wanneer tegen de vijftiende van de maand volgend op de maand van de levering van de dienst de factuur nog niet is uitgereikt, wordt de btw op die 15de opeisbaar. En als vóór de levering of de dienstverrichting en voordat er een factuur is uitgereikt een voorschot wordt ontvangen, wordt de btw begrepen in het voorschot opeisbaar.
Voor handelingen met particulieren waarvoor de factuur niet verplicht is door het Btw-wetboek (volgens de wettekst eveneens voor de handelingen voor particulieren waarvoor ingevolge KB nr. 1 artikel 1 toch een factuur moet worden uitgereikt) geldt het stelsel van de dagontvangsten.
En voor handelingen met de overheid (B2G) wordt de btw eveneens pas opeisbaar bij ontvangst van de betaling. Tenzij de handeling gefactureerd moet worden onder de regeling btw verlegd, dan gelden de gewone regels voor het B2B-verhaal zoals hiervoor uiteengezet.
Voor intracommunautaire leveringen en voor intracommunautaire diensten verandert er niets aan de regels inzake opeisbaarheid.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?