Nieuwe regels vanaf 1 juli voor btw-tarief fietsherstellingen en -onderhoud

Gepubliceerd op 17 juni 2017

Zowel de herstelling als het onderhoud van fietsen is ingevolge rubriek XXXIX, 1, tabel A KB nr. 20 onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 %.
Hieronder vallen de rijwielen:

met twee of drie wielen;
die door middel van trappers door één of meerdere personen in beweging worden gebracht;
met uitzondering van rijwielen die met een motor zijn uitgerust.

 
Zijn onder meer bedoeld:

stadsfietsen;
sportfietsen;
terreinfietsen;
mountainbikes;
driewielers;
bakfietsen;
de fiets uitgerust met een elektrische hulpmotor die enkel werkt als men trapt, zoals:

elektrische fietsen;
speed pedelecs.

 
Levering van onderdelen
De levering van onderdelen van fietsen is onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%.
 
Herstelling en onderhoud​
Vanaf 1 juli 2017 moet volgens de minister de volgende regeling worden toegepast wanneer voor een herstelling of onderhoud van een fiets ook benodigdheden (bv. smeerolie) en onderdelen (bv. wiel, binnenband, zadel) worden gebruikt:

21% voor de levering van de onderdelen;
6% voor de werkuren, met inbegrip van de gebruikte benodigdheden (bv. lijm, smeerolie, enz).

Als de fietshersteller zijn prijs niet uitsplitst over voormelde handelingen, dan is de btw over de volledige prijs verschuldigd aan het tarief van 21%.
 
Verbeteringswerken
Indien de handeling verder gaat dan de herstelling of het onderhoud van de fiets en de btw-plichtige levert een goed waarbij hij ook de installatie of montage ervan uitvoert of voor zijn rekening neemt (bv. het uitrusten van een fiets met versnellingen), dan dient nog steeds toepassing te worden gemaakt van de beslissing nr. E.T.95.109 dd. 10.05.1999. Die stelt dat de handeling in zijn geheel:

als een dienst wordt beschouwd voor zover de waarde van de geleverde en geplaatste goederen lager is dan 50% van de totale prijs;
als een levering beschouwd in de andere gevallen.

Voormeld onderscheid is in principe niet van belang voor het toe te passen tarief (verbeteringswerken vallen niet onder het verlaagd tarief van 6% zoals voorzien in ​rubriek XXXIX, 1, tabel A KB nr. 20), maar wel voor de plaatsbepaling en eventuele vrijstellingen.
 
Fisconetplus, circulaire nr. 38, 14 juni 2017​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?