Nieuwe regeling voor personenvervoer in België door buitenlandse btw-plichtigen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De administratie voorziet in een nieuwe bijzondere regeling voor niet in België gevestigde btw-plichtigen die bezoldigd personenvervoer over de weg verrichten (bus, taxi, …). Vanaf 1 januari 2014 vervalt de oude regeling van indiening van spontane btw-aangiften.
Ondernemingen die personen tegen vergoeding vervoeren, zijn over deze vergoeding Belgische btw verschuldigd in de mate dat het personenvervoer plaatsvindt op de Belgische weg. Voor zover de afnemer zelf een Belgische btw-plichtige is gehouden tot het indienen van de periodieke btw-aangifte of een buitenlandse btw-plichtige is die in België voor de btw is geregistreerd via een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger, zal de Belgische btw via de verlegging van heffing door de afnemer moeten worden voldaan en ontstaan er hier geen bw-verplichtingen voor de buitenlandse vervoerder.
Maar in de andere gevallen waar de Belgische btw niet kan worden verlegd naar de afnemer, zal de vervoerder de Begische btw moeten aanrekenen en doorstorten aan de schatkist, uiteraard voor zover het vervoer om een bepaalde reden van btw vrijgesteld zou zijn.
In die gevallen waarin de vervoerder de Belgische btw verschuldigd is, zal hij voor de btw moeten registreren in België. Naast de gewone procedures van de rechtstreekse registratie of de aansprakelijke vertegenwoordiger -verplicht voor niet EU-ondernemingen- met indiening van periodieke btw-aangiften, voorziet de administratie nu ook in een bijzondere regeling.
Voorwaarde is dat de jaarlijkse omzet van de diensten van personenvervoer (inclusief de omzet waarop de verlegging vaan heffing van toepassing is) niet meer dan 125.000 euro bedraagt.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?