Nieuwe Incoterms 2020: met welke wijzigingen moet u rekening houden?

Gepubliceerd op 14 december 2019

De International Chamber of Commerce publiceerde op 10 september 2019 de nieuwe Incoterms 2020. Het is belangrijk dat u de concrete gevolgen van deze wijzigingen goed kent. Op die manier vermijdt u onaangename verrassingen en dure boetes bij internationale handelstransacties.

1. Situering
De Incoterms (International Commercial Terms) zijn wereldwijd aanvaarde standaarden die de wederzijdse verplichtingen vastleggen van de koper en verkoper bij nationale en internationale leveringen van goederen. Ze leggen de spelregels vast op het vlak van verantwoordelijkheden, kosten en risico van leveringen, douaneverplichtingen en btw-aspecten. De Incoterms zorgen er dus ook voor dat het risico op een juridische uitputtingsslag tussen koper en verkoper verkleint bij een eventueel dispuut.
De eerste Incoterms dateren van 1936. Sindsdien worden ze regelmatig aangepast op maat van de voortdurend wijzigende internationale handelskoop, zoals bijvoorbeeld op het vlak van vervoer, elektronische documentatie en facturatie.
In 1980 vond een grote aanpassing plaats die rekening hield met de opkomst van multimodaal vervoer. Sindsdien worden de Incoterms elke tien jaar geactualiseerd. Op 1 januari 2020 is het opnieuw zover.

2. Met welke wijzigingen moet u rekening houden?
Alle Incoterms (elf in totaal) blijven bestaan. Ze wijzigen niet fundamenteel, maar ondergaan enkele kleinere juridisch-technische wijzigingen die zeer nuttig zijn. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

De Incoterm Delivered at Terminal (DAT) wijzigt in Delivered at Place Unloaded (DPU). De toepassing ervan is niet langer beperkt tot levering in een terminal, maar kan voortaan op om het even welke plaats.
De beperkte verzekeringsdekking onder CIP (Carriage and Insurance Paid to) wordt uitgebreid. De verzekeringsverplichting onder CIF (Carriage Insurance and Freight, voorbehouden voor maritiem transport) blijft ongewijzigd.
FCA (Free Carrier) wordt voortaan beter geschikt voor maritiem transport: partijen kunnen ook overeenkomen dat de bill of lading wordt uitgereikt aan de verkoper, zodat niet altijd FOB (Free On Board) gebruikt moet worden.
Met de Incoterms 2020 kunnen partijen met eigen vervoermiddelen het vervoer van de goederen regelen bij Free Carrier (FCA), Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) en Delivered Duty Paid (DDP).
Met de Incoterms 2020 worden extra voorschriften en verduidelijkingen voorzien in het kader van transportveiligheid, kostenverdeling en transport met eigen vervoersmiddelen.

De aangepaste Incoterms worden vanaf 1 januari 2020 de nieuwe standaard in nationale en internationale handelstransacties.

3. Het belang van de correcte Incoterm
Als onderneming is het cruciaal dat u op de hoogte bent van alle wijzigingen en de gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Het gebeurt immers regelmatig dat een verkoper met een Delivery Duty Paid (DDP)-overeenkomst zich tegenover zijn koper engageert om alle verplichtingen – inclusief het betalen alle rechten – op zich te nemen tot op de eindbestemming.
Wanneer vervolgens blijkt dat een buitenlandse onderneming in het betrokken land geen goederen mag invoeren, dan kan de verkoper zijn belofte niet waarmaken, waarna de bal aan het rollen gaat. Zich vooraf goed informeren en anticiperen op mogelijke scenario’s is dus onontbeerlijk.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?