Nieuwe GKS-regeling vanaf 1 juli 2016

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Na de vernietiging door de Raad van State van de 10%-regel om te bepalen of het gebruik van een geregistreerd kassasysteem (GKS) verplicht was, voert de wetgever via een nieuw KB (KB van 16 juni 2016, BS 24 juni 2016) een nieuw criterium in. Horecazaken met een jaaromzet uit maaltijden die meer bedraagt dan € 25.000 euro, zullen voor alle handelingen in die inrichting die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, en alle verkopen van spijzen en dranken, een ticket moeten uitreiken via een GKS.
Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste delen van die regeling van toepassing op de exploitant van de horecazaak.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?