Nieuw document Premier Tax Free vanaf 1 april 2015 geldig voor teruggaaf btw bij uitvoer in reizigersbagage

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Artikel 39, § 1, 4° Wbtw stelt vrij van btw: de leveringen van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond.
Normaliter rekent de winkelier de Belgische btw aan die aan de reiziger wordt terugbetaald nadat deze een geldig gevalideerd uitvoerbewijs van de goederen voorlegt.
Mits erkenning door de administratie, kan deze procedure vervangen worden door een systeem waarbij de winkeliers zich aansluiten en bij de verkoop een document uitreiken op basis waarvan de reiziger de btw bij het verlaten van de EU reeds terugkrijgt.​ De organisatie betaalt de reiziger de btw terug, mits inhouding van een vergoeding en vraagt de btw terug voor de winkelier. De laatste krijgt die btw teruggestort na aftrek van een vergoeding.
PREMIER TAX FREE S.A., Louisalaan 65, bus 11 te 1050 Brussel, BE 0466.093.314 is gemachtigd voormelde regeling​ toe te passen. Vanaf 1 april 2015 mogen zij bovendien gebruik maken van een nieuw vrijstellingsdocument in A4-formaat dat vanaf dan in België wordt aanvaard als een als factuur geldend stuk en als verantwoordingsstuk voor de terugbetaling aan niet in de Gemeenschap gevestigd reizigers, van de btw die zij betaalden bij de aankoop in België van goederen die ze in hun persoonlijke bagage hebben uitgevoerd buiten de Gemeenschap.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 93.234/6 van 31 maart 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?