Nietigverklaring GKS-regeling? Geen zware gevolgen volgens fiscus

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

In een advies aan de Raad van State adviseert de auditeur om het KB van 15 december 2013 met betrekking tot het geregistreerd kassasysteem nietig te verklaren.
In zijn advies gaat de auditeur in op de wettelijke verplichting een GKS te gebruiken. Volgens artikel 21bis, § 1 van het KB nr. 1​ is dit verplicht voor de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt alsmede voor traiteurs die regelmatig cateringdiensten verrichten.
Het probleem zit volgens de auditeur in het gebruik van de bewoording ‘regelmatig’. Dit criterium is weinig objectief en laat in zeer grote mate ruimte voor willekeur.  In vele gevallen zal de exploitant of de traiteur op basis van de bewoording ‘regelmatig’ niet kunnen nagaan of hij een GKS verplicht moet gebruiken of niet. ‘Regelmatig’ kan immers betrekking hebben op de frequentie waarmee maaltijden worden verschaft, of op de impact ervan op de omzet.
De auditeur besluit dan ook tot ongrondwettigheid van deze regeling.
De administratie publiceerde ondertussen een mededeling waarin zij stelt dat er voor horecaondernemers die momenteel onder de GKS-reglementering vallen, de GKS-verplichtingen van toepassing blijven, zoals de vooropgestelde timing voor de invoering van de GKS op 1 januari 2016.
Indien na de uitspraak van de Raad van State een corrigerend wetgevend initiatief nodig blijkt, zal de momenteel geviseerde groep van horecaondernemers​ deel blijven uitmaken van de doelgroep.​
www.minfin.fgov.be, bericht van 1 september 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?