Niet-erkende assistentiewoning kan ook 6% voor verbouwing genieten indien ze verhuurd wordt via een klassieke huurovereenkomst

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

Rubriek XXXVIII van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 voorziet een verlaagd btw-tarief van 6% voor de verbouwingen, herstellingen, … van privéwoningen die minstens 10 jaar oud zijn.
De assistentiewoningen die deel uitmaken van een niet-erkende groep van assistentiewoningen, worden voor de toepassing van dit verlaagd btw-tarief van 6 % beschouwd als privéwoningen in de mate dat voor deze assistentiewoningen een klassieke huurovereenkomst werd gesloten.
De minister bevestigt dat ook naar het verleden toe, de onroerende werkzaamheden met betrekking tot die woningen in aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor zover alle voorwaarden vervuld zijn. 
Vr. & Antw. Kamer, 2016-2017, 54-128, 23 augustus 2017, vraag nr. 1783, J. Klaps, 16 augustus 2017​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?