Nederland verlaagt drempel maandelijkse IC-listing

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Btw-plichtigen die in Nederland voor de btw geregistreerd zijn en die van daaruit goederen vrijgesteld intracommunautair leveren, zijn daar ook gehouden tot het indienen van de intracommunautaire opgave. Momenteel moeten enkel de btw-plichtigen die in het lopende kwartaal, of in een van de vier vorige kwartalen voor meer dan € 100.000 aan dergelijke leveringen hebben verricht, deze opgave maandelijks indienen.
Ingevolge een ingebrekestelling door de Europese Commissie zal Nederland deze drempel verlagen naar € 50.000 om de regeling in overeenstemming te brengen met artikel 263 lid 1 van de btw-richtlijn. Deze nieuwe drempel zal gelden vanaf 1 januari 2016.
Deze wijziging zal volgens de Nederlandse staatssecretaris van financiën leiden tot een structurele toename van de administratieve lasten voor bedrijven met € 2,5 miljoen. De uitvoeringskosten bij de Belastingdienst zullen structureel toenemen met € 0,25 miljoen.
Btw-plichtigen die deze drempel niet overschrijden, kunnen de intracommunautaire opgave op kwartaal basis blijven indienen. Indien specifieke voorwaarden vervuld zijn kan zelfs toestemming verkregen worden om de intracommunautaire opgave jaarlijks in te dienen. Klik hier voor gedetailleerde informatie over de indieningstermijnen voor de intracommunautaire opgave in Nederland.
Wijziging van artikel 33b van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (15 oktober 2015), Staatscourant nr. 36273, 20 oktober 2015.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?