Naar vrijstellingsregeling kleine onderneming vanaf 1 juli: keuzeverklaring brief T211 aan fiscus bezorgen voor 10 juni

Gepubliceerd op 27 mei 2019

Ondernemingen die in 2018 een voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen in aanmerking te nemen omzet van niet meer dan 25.000 euro hebben gerealiseerd, en die op 1 januari 2019 niet naar die vrijstellingsregeling zijn overgeschakeld, kunnen dit alsnog vanaf 1 juli 2019 doen. Zij moeten dan wel de keuzeverklaring van de brief ‘T211’ voor 10 juni 2019 aan hun bevoegd btw-kantoor team beheer bezorgen.
In principe hebben ondernemingen die aan dit omzetcriterium voldoen deze brief elektronisch ontvangen op MyMinfin onder de menu ‘Mijn documenten’. Als u deze brief niet hebt gekregen maar toch aan de omzetvoorwaarde voor 2018 voldoet en wil overgaan naar die vrijstellingsregeling, dan kan u best met uw bevoegd btw-kantoor team beheer contact opnemen om die formaliteiten te regelen. In principe moet dat voor 1 juni 2019 gebeuren, maar men zou toch mogen verwachten dat men in dit geval, naar analogie met degenen die wel de brief T211 hebben gekregen, ook tijd heeft tot en met 9 juni 2019 om dit in orde te brengen.

FOD Financiën, nieuwsbericht, 21 mei 2019​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?