Moet verkoopprijs vruchtgebruik 97,5% van het gebouw of van het gebouw en het bijhorend terrein bedragen?

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Om de btw op de oprichting van een gebouw volledig te kunnen recupereren moet bij de vestiging van een zakelijk recht de verkoopprijs van dit recht de oprichtingsprijs van het gebouw benaderen. Volgens de fiscus is dit het geval wanneer de verkoopprijs minsten 97,5% van de oprichtingsprijs bedraagt indien het zakelijk recht wordt gevestigd voor een periode van minstens 10 jaar. Bij een kortere periode moet de verkoopprijs minstens 95% van de oprichtingsprijs bedragen.
 
Indien naast de aankoop van het gebouw ook over de aankoop van het bijhorend terrein btw werd aangerekend, moet de 97,5% of de 95% dan berekend worden op enkele de aankoopprijs van het gebouw, of moet de aankoopprijs van het terrein mee opgenomen worden in deze berekening?
 
De administratie heeft hierover nog geen standpunt ingenomen en de minister kondigt d epublicatie van een circulaire hierover aan.
 
Kamer, vraag nr. 8, Wouters, 13 december 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?