Minister weigert 50%-tolerantie bij verkoop voertuig aangekocht onder de marge of bij particulier

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De minister bevestigt nogmaals dit standpunt. De tolerantie verleent vrijstelling van btw voor verkopen van goederen waar bij de aankoop ervan de btw niet aftrekbaar was op basis van artikel 176 van de Btw-richtlijn (omgezet in het Wbtw in onder meer artikel 45, § 2). Aangezien bij een aankoop onder de margeregeling of bij een particulier geen sprake is van enige btw-aftrek, kan men ook niet stellen dat artikel 176 van de Btw-richtlijn is toegepast, er was immers geen recht op aftrek, dus evenmin een aftrekbeperking. Artikel 136b van de Btw-richtlijn staat slechts vrijstelling van btw toe voor goederenleveringen waar bij de aankoop ervan de btw-aftrek werd uitgesloten door artikel 176 van de Btw-richtlijn.
 
Senaat, Vraag 5-7778, Y. Vastersavendts, 17 januari 2013


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?