Minister verduidelijkt regeling voorschotfacturen in afwachting van nieuwe wetgeving

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De wijziging vanaf 2013 van de regels inzake de opeisbaarheid van btw, in het bijzonder met betrekking tot voorschotfacturen, heeft voor heel wat ophef gezorgd.
De overgangsregelingen van 2013 en 2014, die in principe in 2015 niet langer van toepassing zouden zijn, kunnen toch nog verder worden toegepast tot de nieuwe wetgeving in werking treedt, wat voorzien is voor 2016.
Dit komt er op neer dat de btw-plichtigen vier keuzes hebben:

de oude wettelijke regels van vóór 2013;
de nieuwe wettelijke regels met betalingsuitnodiging gevolgd door de factuur;
de nieuwe wettelijke regels met de factuur met extra vermelding: ‘btw pas aftrekbaar na betaling voorschot’;
de regeling met vermoedelijke datum van opeisbaarheid en de windowperiode.

Wat de derde keuze betreft stelt de minister dat de btw pas kan worden afgetrokken na betaling van het voorschot.
Wat keuze vier betreft zal de administratie niet moeilijk doen wanneer de klant de btw onmiddellijk aftrekt en deze aftrek niet herziet op het einde van de derde maand volgend op de factuur.
Kamercommissie Financiën 2014-2015, COM 202, vraag nr. 4360, V. Wouters, 30 juni 2015​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?