Minister verduidelijkt activering btw-nummers in VIES-systeem

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Volgens de minister gebeurt er een dagelijkse bijwerking van nieuwe btw-nummers in het VIES-systeem, de databank waarin btw-plichtigen kunnen nazien of hun klant al dan niet voor de btw is geregistreerd in een lidstaat van de EU.
Een Belgisch btw-nummer​ kan enkel worden toegekend indien de btw-plichtige zich heeft laten registreren bij de btw omdat hij van plan is een economische activiteit uit te oefenen, of indien hij een verklaring van drempeloverschrijding voor intracommunautaire verwervingen​ of schuldenaar van btw over IC-diensten ​heeft ingediend.
De Belgische btw-plichtige die zijn aangifte van aanvang van activiteit of verklaring, voorafgaand en correct, heeft ingediend op het bevoegd btw-kantoor, maar voor wie de raadpleegbaarheid van zijn btw-nummer in de VIES-databank uitblijft, kan, met het oog op het toch kunnen stellen van zijn handelingen, een schriftelijke bevestiging van zijn hoedanigheid van btw-plichtige, met opgaaf van het hem toegekende btw-nummer, bekomen.​
Vr. & Antw. Kamer, 2015-2016, 54-088, 12 september 2016, vraag nr. 1140, P. Vanvelthoven, 29 juli 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?