Minister geeft uitleg over de polyvalentie van de fiscale controles

Gepubliceerd op 16 juni 2019

De minister antwoordt op een vraag over de polyvalentie bij de fiscale controles. De bedoeling van de nieuwe structuur binnen de administraties kmo en GO, vanaf 2016, was te voorzien in een doorgedreven polyvalentie van een groot deel van de medewerkers om zo het volledige dossier van de belastingplichtige te beheren. 
Die polyvalentie werd door minister Van Overtveldt bijgestuurd naar een lichtere uitvoering van de polyvalentie (grondige kennis van één materie en basiskennis van de andere materie).
Op termijn is het de bedoeling de structuur van de administratie kmo aan te passen zodat in plaats van teams die tegelijkertijd de dossiers van de zelfstandigen en vennootschappen behandelen, er binnen de kmo centrums teams zullen zijn die de ‘zelfstandigen’ controleren (PB/btw) en teams die de ‘vennootschappen’ (Venb/btw) moeten controleren.

Vr. & Antw. Kamer, 2018-2019, 54-184, 4 april 2019, vraag nr. 2550, E. Van Rompuy, 25 februari 2019


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?