Minister blijft bij individuele steunmaatregel om gevolgen coronacrisis te beperken voor ondernemers

Gepubliceerd op 29 januari 2021

Ondernemingen die door de coronacrisis hinder ondervinden, kunnen onder meer inzake btw de volgende steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën:

betalingsfaciliteiten;
vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
kwijtschelding van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen) .

Klik hier voor meer info.
Deze maatregel loopt voorlopig voor aanvragen tot 31 maart 2021 (vraag 55001211P dd. 17.12.2020).
Volgens de minister is deze aanpak de beste optie om maximaal en op maat in te spelen op de specifieke problemen die ondernemers omwille van de coronacrisis ondervinden.

Vr. & Antw. Kamer, 2020-2021, 55-030, 9 december 2020, vraag 33, S. Matheï, 4 november 2020


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?