Minister bevestigt tolerantie 10%-overschrijding vrijstellingsdrempel kleine ondernemingen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Wanneer de omzet van een btw-plichtige die de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen geniet, in de loop van een kalenderjaar de vrijstellingsdrempel van € 15.000 overschrijdt, mag hij deze vrijstellingsregeling behouden wanneer de overschrijding van de drempel maximum 10 % bedraagt en uitzonderlijk is.
Elke andere overschrijding van de drempel leidt tot het verlies van de vrijstellingsregeling waarbij de btw-plichtige vanaf de eerste handeling waardoor de drempel wordt overschreden, aan de normale regeling of aan de forfaitaire regeling wordt onderworpen. Deze handeling dient in haar geheel te worden belast en er dient een regularisatie te worden uitgevoerd.
De btw-plichtige zal na het verlies van de vrijstellingsregeling en de overgang naar de normale of forfaitaire regeling niet opnieuw kunnen overgaan naar de vrijstellingsregeling vóór 1 januari van het derde jaar na dat waarin de wijziging van belastingregeling uitwerking heeft gehad. De btw-plichtige zal dan, indien hij aan de voorwaarden voldoet, kunnen opteren voor de terugkeer naar de vrijstellingsregeling door het hoofd van zijn controlekantoor hiervan schriftelijk vóór 1 december in kennis te stellen. Die wijziging zal uitwerking hebben met ingang van 1 januari van het volgend jaar.
Vr. & Antw. Kamer, 2014-2015, 54-029, 15 juni 2015, Vraag nr. 312, S. Wilmès, 28 april 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?