Minister bevestigt normaal btw-tarief voor digitale tijdschriften

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De btw-richtlijn staat lidstaten toe een verlaag btw-tarief te hanteren voor de levering van boeken, tijdschriften en kranten.
Aangezien een elektronisch tijdschrift stoelt op een niet-materiële drager en de levering ervan voor de btw als een dienst wordt beschouwd, kan voormeld verlaagd tarief niet toegepast worden. Bovendien mag het verlaagde btw-tarief niet toegepast worden op langs elektronische weg verrichte diensten.
Digitale tijdschriften moeten bijgevolg belast worden tegen het standaardtarief.
​Kamercommissie Financiën, 2014-2015, COM074, Vraag nr. 1188, C. Cassart-Mailleux, 28 januari 2015​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?