Minister bevestigt dat stagiair-notarissen niet als btw-plichtige moeten worden beschouwd

Gepubliceerd op 8 mei 2018

De minister bevestigt dat de beslissing nr. E.T.109.278 dd. 15.06.2005 nog steeds van toepassing is. Volgens die beslissing aanvaardt de fiscus dat de stagiair-notaris, zelfs als hij voor de toepassing van de sociale wetten als zelfstandige wordt aangemerkt, zich ten opzichte van de stagemeester in een band van ondergeschiktheid bevindt tijdens de stage die hij vervult, en dus niet de hoedanigheid van btw-plichtige heeft voor de diensten die hij aan zijn stagemeester verstrekt tijdens de uitvoering van zijn stage.

Vr. & Antw. Kamer, 2017-2018, 54-151, 4 april 2018, vraag nr. 1908, V. Scourneau, 8 november 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?