Minister bevestigt dat organisatoren van sportevenementen zich moeten regulariseren

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De minister bevestigt de inhoud van de beslissing nr. E.T. 119.653 van 11 juli 2011, waarin wordt gesteld dat elkeen die naar aanleiding van het regelmatig organiseren van sportevenementen goederen en diensten onder bezwarende titel verstrekt, als btw-plichtige wordt aangemerkt.
 
Hij wil zich niet uitspreken over de termijn waarbinnen dergelijke organisatoren hun toestand moeten regulariseren.
 
Alle organisatoren van sportevenementen moeten zonder uitstel contact opnemen met hun plaatselijk btw-controlekantoor om zich in regel te stellen.
 
Vraag 81, 530053, Logghe, 12 januari 2012


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?