Minister belooft charter: verleden GKS-gebruiker wordt niet systematisch gecontroleerd

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Horeca-uitbaters die verplicht een GKS moeten gebruiken, vrezen dat de fiscus de gegevens die in de GKS opgeslagen worden zal extrapoleren naar het verleden om omzetverhogingen te belasten.
Met betrekking tot de retroactieve controles heeft de persmededeling van 6 februari 2015, na afloop van de goedkeuring van het ‘horecaplan’ door de Ministerraad duidelijk aangegeven dat er met de fiscale en sociale inspectiediensten een charter zou worden afgesloten om ervoor te zorgen dat dossiers van Onjuist gespeld woordhoreca-ondernemingen niet systematisch zullen worden geselecteerd voor controle, enkel op basis van vaststellingen uit het GKS, en aldus, bijvoorbeeld, omzetverhogingen op exact dezelfde basis niet-systematisch en niet-retroactief zullen worden doorgevoerd. Volgens de minister geldt dit uiteraard enkel ten overstaan van die ondernemingen die correct gebruik maken van het GKS.
De minister kondigt aan dat zijn kabinet alsook dat van de staatssecretaris bevoegd voor de strijd tegen de sociale fraude momenteel de laatste hand leggen aan een ontwerp van Charter.
Vr. & Antw. Kamer, 2014-2015, 54-031, 29 juni 2015, Vraag nr. 107, C. Cassart-Mailleux, 18 mei 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?