Margeregeling reisbureau blijft van toepassing ook al worden alle prestaties één per één doorgefactureerd

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De margeregeling voor reisbureaus is in principe van toepassing op prestaties die bestaan uit een combinatie van handelingen die samen een reis vormen (en indien de andere voorwaarden zijn vervuld).
Het volstaat niet om alle prestaties één voor één te herfactureren aan de klant in plaats van één gecombineerde handeling aan te rekenen, om op die manier te ontkomen aan de margeregeling. Dat zou niet gerechtvaardigd zijn in het licht van de formele tekst van artikel 18 § 2 alinea 2 van het wetboek, dat aantoont dat het totaal van de prestaties dient te worden weerhouden, zonder dat deze kunnen worden opgesplitst (zie over dit punt artikel 26 van de Zesde Richtlijn).
 
HvB Luik, 4 mei 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?